Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

GEL TITAN NGÀY BÔI MẤY LẦN?

Gel Titan ngày bôi mấy lần? để đạt hiệu quả tốt nhất

Trả lời:
Ngày bôi 2 lần ( sáng / tối )
Nên sử dụng liên tục hằng ngày để có kết quả tốt nhất.
1 liệu trình sử dụng thường là 3 tuýp.