Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

NHÀ THUỐC CÓ BÁN GEL TITAN?

NHÀ THUỐC CÓ BÁN GEL TITAN? 

Trả lời: Có
 Hiện nay một số nhà thuốc có nhập dòng sản phẩm TITAN GEL hay gọi là GEL TITAN.
Một trong những nhà thuốc tiêu biểu đó là nhà thuốc Uyên Trang ( xem địa chỉ tại đây)